ProViva anges innehålla laktobaciller som verksam beståndsdel

Vad är laktobaciller?

Laktobaciller är en grupp bakterier som sedan urminnes tider har ätits av människan via så kallade mjölksyrafermenterade livsmedel som yoghurt, ost, oliver, surkål, saltgurka och salami.

Den mänskliga tarmslemhinnan är täckt av 100 000 bakterier per gram slemhinna i den övre delen av tunntarmen och 10 miljoner bakterier per gram slemhinna i tjocktarmen. Detta medför att människan innehåller fler bakterieceller än människoceller.

Finns det inga risker förenat med att äta laktobaciller?

Inga vetenskapliga studier visar på några risker med att man äter eller dricker laktobaciller. Mjölksyrajäsning, då laktobacillerna tillväxer, är en av våra genom årtusendena mest vanligt förekommande konserveringsformer för livsmedel och används över hela världen.

Finns laktobaciller även i andra livsmedel?

Laktobaciller finns i Sverige i mjölksyrajästa produkter som yoghurt, ost, oliver, surkål, saltgurka och salami med mera.

Hur kan man vara säker på att det verkligen finns levande laktobaciller i ProViva?

I samband med utvecklingen av bakteriestammen har det genomförts omfattande tester av antalet bakterier per milliliter. ProViva har dessutom ett omfattande och fortlöpande program för kontroll av produkterna, varvid man bland annat räknar hur många bakterier per milliliter som finns i produkterna vid olika tidpunkter under lagringstiden.