ProViva förväntas ha hälsobefrämjande effekt

Vem kan ha nytta av att dricka ProViva?

ProViva är smakliga fruktdrycker för alla som är intresserade av att ha en mage i balans.

Återkommande intervjuer visar att omkring 40 procent av skåningarna säger sig ha haft orolig mage under den senaste tiden. Genom att ProViva medverkar till att ge magen balans räknar vi med att ProViva kan vara till hjälp för de som har lätta problem, liksom för stressade personer som vill befrämja en god magfunktion.

Tips från olika personer som prövat ProViva visar dessutom på en stort antal olika användningsområden i samband med olika magproblem hos allt från barn till äldre personer.

Tarmslemhinnan är dessutom ofta försvagad vid akuta och kroniska sjukdomar, vilket innebär att tarmslemhinnan inte kan fullgöra sina viktiga funktioner på normalt sätt. Det kan också gälla patienter med långvarig antibiotika- eller cellgiftbehandling. Tester under ledning av professor Bengt Jeppsson (numera klinikchef på MAS) på Kirurgiska kliniken i Lund, tillsammans med professor Stig Bengmark, har visat på mycket positiva resultat även i dessa sammanhang.

Kan ProViva medverka till ökad gasproduktion?

Det är vanligt att personer som ökar konsumtionen av fibrer eller frukt kan få en ökad gasproduktion under de första dagarna innan magen har vant sig. Detta kan också gälla ProViva om än i begränsad omfattning.