Historien om ProViva

Upptäckten av  LP299V® är ett resultat av svensk forskning och det hela  startade i mitten av 1980-talet på den kirurgiska kliniken i Lund.

När en patient ska genomgå en stor operation hålls denne fastande och samtidigt ges ofta antibiotika i stora doser. Det gör att patientens normala tarmflora slås ut och då tarmen inte har något att arbeta med, börjar den läcka aggressiva bakterier. Dessa bakterier kan i värsta fall slå ut vitala organ, såsom njurarna.

Man vände sig därför till Kåre Larsson, professor i livsmedelsteknik vid Lunds Tekniska högskola, och fick rådet att sondmata patienterna med havre. För att få rätt konsistens på havren vände sig Kåre Larsson till Nils Molin, professor i mikrobiologi. Under Nils Molin fanns just då en forskargrupp som studerade laktobaciller i livsmedel och man hade lyckats finna flera intressanta bakteriestammar, däribland den ur hälsosynpunkt mest intressanta bakterien, Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843). I början av 90-talet bildades företaget Probi för kunna driva forskningen vidare till en färdig konsumentprodukt. Genom ett samarbete med Skånemejerier lanserades sedan ProViva.

ProViva har sedan starten utvecklats till en uppskattad produkt med en tydlig funktion för att lugna en orolig mage med samtidigt en rad spännande smaker som ständig förnyas. ProViva-familjen har även under åren fått tillskott i form av ProViva Active och ProViva Superfrukt.

ProViva forsätter att utvecklas och den 1:a oktober 2010 ingick Danone och Skånemejerier ett joint venture (samägande) tillsammans med Skånemejerier gällande ProViva. Danones mission är ”Hälsosam mat till så många som möjligt” vilket ligger i linje med ”Hälsa och välmående” som ProViva står för.

 

blueberry1