Probi

Probi AB är ett börsnoterat forskningsbolag med rötter inom medicinsk forskning. Bolaget är specialiserat på forskning och utveckling av probiotika.

Probi har förutom sina egna forskare även ett starkt internationellt nätverk. Nätverket har en styrka eftersom det omfattar flera discipliner i forskningsvärlden, till exempel kirurgi, medicin, mikrobiologi med flera. Det utvecklade samarbetet mellan dessa discipliner är en viktig förutsättning för de goda forskningsresultaten.

Konceptet för Functional Food är att använda framgångsrik grundforskning och omsätta den till produkter med hälsofördelar inom livsmedelssektorn. Denna typ av forskning bedrivs idag i Probi medan Danone har livsmedels- och marknadskunnandet. Denna slagkraftiga kombination utgör grunden för ProViva.

Läs mer på probi.se