Avsnitt 3: Magsår

Magsår är oftast vanligare än man tror. Ungefär tio procent av befolkningen får någon gång magsår. Den vanligaste varianten är att såret sitter i tolvfingertarmen men man kan också, precis som namnet antyder, få sår i magsäcken. Förr i tiden fick personer med magsår leva med det livet ut men idag har man en mycket effektiv behandling av dessa patienter och de flesta fall kan botas.

Vad är orsaken?

Den absolut vanligaste orsaken till magsår är bakterier av Helicobacter pylori. Bakterien sitter i det slem som skyddar magsäcken och tarmarna mot frätande ämnen, till exempel syror som behövs för att bryta ner maten så att kroppen kan tillgodogöra sig näringen. När bakterierna angriper slemhinnan kan den inte längre försvara sig mot de frätande ämnena och det uppstår ett sår. Cirka sjuttio procent av såren i magsäcken och nästan samtliga sår i tolvfingertarmen orsakas av Helicobacter pylori. Övriga fall kan bero på alltför frekvent användning av läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra (till exempel Magnecyl och Treo) samt vissa antiinflammatoriska läkemedel.

Alla människor som bär på bakterien Helicobacter pylori utvecklar dock inte magsår. Exakt vad som gör att vissa får magsår medan andra klarar sig forskas det på och man kan inte i dagsläget säga vad det beror på. Många tror att sjukdomen är självutlösande och beror, precis som med magkatarr, på dåliga matvanor, stress med mera. Men det finns inga vetenskapliga belägg för att så är fallet. Det enda som man vet med säkerhet är att rökning försvårar läkningsprocessen eftersom rökningen inverkar på sårens förmåga att läka. Magsår kan i värsta fall bero på magsäckscancer.

Vilka är symptomen?

Symptomen kan variera mycket från person till person och påminner mycket om de symptom som uppkommer vid magkatarr:

  • Smärtor i övre delen av magen.
  • Illamående.
  • Tidig mättnadskänsla under måltid.
  • Ibland ökar obehaget/smärtan under måltid.
  • Blod i avföring (blödande magsår).
  • Blodiga kräkningar (blödande magsår).

Vad kan du göra själv åt situationen?

  • Kontakta alltid läkare om du misstänker att du har magsår! Ett blödande magsår kan vara mycket allvarligt och måste undersökas.
  • Det finns vissa receptfria läkemedel som minskar symptomen.
  • Vissa livsmedel kan lindra besvären, till exempel mjölk.
  • Produkter som innehåller mjölksyrabakterier (till exempel ProViva) kan påverka de skadliga bakterierna i magsäcken och påskynda läkningsprocessen.