Nu blir vi Magens lille vän. Eller som man också kan säga – här är en nyhet om att inget är förändrat!

|

Nästan sedan vår första kontakt med våra konsumenter har ProViva varit känd som ”Magens bästa vän”. Det är en slogan som både vi själva och andra har använt om oss. Den är så pass inarbetad att den till och med finns med bland frågor och svar i svenska frågespel.

Nu, 20 år senare, har Konsumentverket kontaktat oss och sagt att det inte längre är okej att vi själva kallar oss ”Magens bästa vän”. Bakgrunden är en ny EU-lagstiftning där man värnar om att konsumenterna inte ska vilseledas av olika hälsopåståenden. I många EU-länder får man göra en ganska fri tolkning, en anpassning till den egna marknaden, av denna lag. Men i Sverige har Konsumentverket – tyvärr kan man tycka – valt att dra alla över en kam.

Vi hoppas att du kommer att fortsätta gilla oss, även som Magens lille vän – samma fruktdryck med många små levande bakterier som vi alltid varit.

Vi håller med om att det är fel om någon känner sig lurad av den information som ett företag ger om sina produkter. Men en anledning till att vi valde just att tala om oss själva som ”Magens bästa vän”, är alla de konsumenter som sedan ProVivas början har hört av sig och berättat för oss om hur mycket de älskar ProViva och hur de känner att ProViva gör skillnad för dem.

Men vad som är bra trots allt, är att alla utom vi själva får fortsatt kalla oss ”Magens bästa vän”. Och oavsett vad vi får eller inte får säga om oss själva är vi ju fortfarande samma ProViva – en vän som vill magen väl och hjälpa människor må bra i vardagen.

Vi hoppas att du kommer att fortsätta gilla oss, även som Magens lille vän – samma fruktdryck med många små levande bakterier som vi alltid varit.

 

 

  • Cecilia Bergling

    Tyvärr är inte proviva min mages bästa vän, jag får fruktansvärd halsbränna av den