annette lefterow

Balans på nätet!

|

Internet. Alltid öppet. Ständigt närvarande. Uppkopplat och aktiverat. Så har det inte alltid varit men oavsett generation och ålder är internet och vår digitala närvaro något som blivit mer naturligt för…
Läs mer »

Visa fler artiklar »